Aror-veiligheid

BHV – EHBO – Reanimatie – VCA – Keuringen van Arbeidsmiddelen

Stel je eens voor…

Stel je eens voor: je bent plotseling getuige van een ongeluk. Je wilt natuurlijk helpen, maar hoe?
Wat kun je doen? Waar moet je beginnen? Zonder EHBO-diploma sta je doelloos aan de kant,
terwijl je wel zou willen helpen… Zo ́n situatie wil je natuurlijk voorkomen!

Met een dergelijke situatie begon het ook voor Alexander Onderwaater, de oprichter van Aror- veiligheid.
Hij was met een vriendin op vakantie in Oostenrijk, waar zij rijdend door het berggebied langs een verongelukte motor kwamen.
De vriendin van Alexander had een EHBO-diploma en wist direct te handelen.
Alexander had geholpen waar hij kon, maar voelde zich tegelijkertijd machteloos.
Hierdoor rees de vraag: wat als er meer mensen waren geweest? Dan had hij niks voor hen kunnen betekenen.

Alexander wist wat hem te doen stond: hij volgde een EHBO-cursus, haalde zijn diploma en werd direct aangeraakt met het EHBO-virus!
Inmiddels is hij zelf instructeur, geeft hij les aan 2 verenigingen en geeft hij BHV-cursussen.

Lees meer over EHBO, BHVreanimatie en VCA aangeboden als cursus door Aror-veiligheid.

Waarom Aror-veiligheid?

Natuurlijk kun je ook een cursus volgen bij een grotere organisatie: qua inhoud van de cursus maakt dit geen verschil.
In de kwaliteit kan echter wel degelijk een verschil zitten: waar een grotere organisatie dag in en uit standaardcursussen geeft,
kan Aror-veiligheid cursussen op maat aanbieden. Bij Aror-veiligheid wordt nader bekeken welke mensen er in de cursusgroep zitten
en wordt ervoor gezorgd dat de cursus specifiek op hen is gericht.
Voor een massacursus met grote lesgroepen ben je dus niet aan het juiste adres bij Aror-veiligheid.

Diploma ́s en certificaten

Aror-veiligheid is aangesloten bij de Reanimatieraad, het Oranje Kruis en Cibot.
Cursisten ontvangen bij het volgen van een reanimatie-, EHBO- of BHV-cursus een erkend diploma of certificaat.

Lezingen en verkorte cursussen

Aror-veiligheid biedt naast volwaardige cursussen ook lezingen en verkorte cursussen of snuffelcursussen aan op het gebied van EHBO.
Hiermee kunnen wij ingezet worden voor, onder meer, schoolprojecten. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Keuringen van arbeidsmiddelen.

Aror-veiligheid beschikt ook over keurmeesters om de meest voorkomende arbeidsmiddelen te keuren. Elk bedrijf is verplicht om haar arbeidsmiddelen te laten keuren. Sommige artikelen dienen jaarlijks gekeurd te worden, andere eens in de zoveel jaar. Aror-veiligheid kan deze keuringen voor u doen.

Lees meer over de mogelijkheden voor een keuring bij uw bedrijf


Nu in de webshop!
WhatsApp chat