BHV-Cursus

BHV- Cursus

Om goed in te kunnen grijpen tijdens een noodsituatie, is het van belang dat er binnen uw organisatie voldoende werknemers aanwezig zijn die eerst hulp bij ongelukken kunnen verlenen. Een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) is dus noodzaak. De wetgeving verplicht in de arbo wet dat binnen uw organisatie de gezondheid en veiligheid van de aanwezige niet in het geding mag komen.

U dient als organisatie altijd voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Het is daarom ook van belang dat u medewerkers een training BHV volgen. Het aantal medewerkers die een cursus moeten volgen hangt af van de bedrijfs-grote en de risico’s binnen uw organisatie. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal bezoekers in uw pand. De organisatie is hier immers ook voor verantwoordelijk.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)


Om goed in kaart te brengen wat de risico’s zijn binnen uw organisatie is het van belang dat er
start wordt gemaakt met een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Met een RI&E wordt op papier de basis gelegd wat de risico’s zijn voor de werknemers die samenvallen met de uit te voeren arbeid. Na het maken van dit plan van aanpak zullen er alleen risico’s over blijven. Dit zijn risico’s die helaas niet zijn uit te sluiten. Om deze risico’s tot een minimum te beperken is het van belang dat u medewerkers een BHV Cursus volgen. Houd u hierbij rekening dat een EHBO cursus niet hetzelfde is als een BHV Cursus. Het grote verschil met zo een EHBO cursus is dat bij een BHV Cursus ook rekening wordt gehouden met onder andere evacuatie en brandbestrijding.

Onderdelen van onze cursus zijn onder andere:

  • Levensreddende handelingen (ook reanimatie en gebruik AED)
  • Brandpreventie en brandbestrijding
  • Plaatselijk Incident Management
  • Procedures ontruiming
  • Basis EHBO
  • Uitwendige wonden

Opfriscursus

Centraal staat altijd de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Daarom is het van belang om minstens elk jaar een opfriscursus te volgen. Deze cursus zorgt ervoor dat uw medewerkers weer scherp blijven en het geleerde goed kunnen blijven toepassen.

Bij ons van Aror-Veiligheid bent u voor zowel een BHV Cursus als mede een opfriscurus aan het juiste adres. Wij bieden hiervoor de juiste trainingen in een tijdsbestek van 8 uur. Bent u geïnteresseerd in een BHV-cursus van Aror-Veiligheid? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

 

WhatsApp chat